PGN

RAPID - Round 9/9 - 20/03/2014

14th European Senior 65+ Chess Championship 2014 - Rapid - download

14th European Senior 50+ Chess Championship 2014 - Rapid - download